De impact van Corona op het welbevinden van kinderen De impact van Corona op het welbevinden van kinderen. De pandemie heeft impact op iedereen, ook kinderen. Het voorkomen van chronische stress tijdens het opgroeien is essentieel voor de verdere levensloop van kinderen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid deed daarom (literatuur)onderzoek naar wat voor impact corona heeft op chronische […]

De impact van Corona op het welbevinden van kinderen

De impact van Corona op het welbevinden van kinderen. De pandemie heeft impact op iedereen, ook kinderen. Het voorkomen van chronische stress tijdens het opgroeien is essentieel voor de verdere levensloop van kinderen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid deed daarom (literatuur)onderzoek naar wat voor impact corona heeft op chronische stress tijdens het opgroeien, oftewel: Early Life Stress.

Corona heeft voor kinderen vooral impact door de genomen maatregelen van de overheid en in mindere mate door het virus zelf. Ze hebben te maken met sluitingen van school en opvang, ze hebben minder contact met familie en vrienden, kunnen niet sporten, leren op afstand en misschien maken ze zich zorgen om familie en dierbaren. Om de impact te duiden gebruikt het NCJ het Allostatische Belasting Model (ABM).

Lees hier de eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor later.

Het ABM-model

Het Allostatisch Belasting Model geeft de interactie weer tussen de stressor (de situatie of persoon die de stress veroorzaakt), het persoonlijk stresspatroon (de veerkracht van het kind) en de omgeving van het kind bij chronische stress. Deze drie elementen hebben gezamenlijk invloed op het stressniveau van het kind.

Corona als stressor

Corona is een biopsychosociale stressor die onzekerheid en onbeheersbaarheid met zich meebrengt. Als de stressor zelf niet gestopt kan worden – zoals in dit geval-, kan gekeken worden naar de omgeving of veerkracht van het kind om chronische stress tijdens het opgroeien te verminderen of te voorkomen.

Lees hier hoe kunnen we kinderen steunen tijdens de Coronacrisis.

Veerkracht

Hoe meer een kind of volwassene de gelegenheid heeft gehad om in zijn of haar leven te mogen oefenen met teleurstellingen en tegenslagen, hoe meer zicht hij of zij heeft op de eigen veerkracht. Dit verschilt dus erg per persoon.

Omgeving

Veel onderzoek laat zien dat hoe sensitiever, liefdevoller en meer steunend de omgeving is, hoe groter de invloed is op het voorkomen van chronische stress. Een kind heeft een natuurlijke basisbehoefte aan verbondenheid. Juist tijdens het opgroeien hebben ze die sociale omgeving hard nodig om zich te ontwikkelen, te leren en zich gesteund te voelen. De kwaliteit van de relaties is hierin een bepalende factor. Helaas komt ook deze factor tijdens corona onder druk te staan. Kinderopvang en scholen worden gesloten, de ontspanningsmogelijkheden vallen vaak weg en kinderen zitten meer thuis.

Lees hier effecten Corona-maatregelen op jonge kinderen.

De invloed van corona op de drie factoren

Corona heeft op alle drie de factoren van het ABM-model grote invloed. Naar aanleiding van dit model geeft de NCJ een aantal tips om de omgeving en de veerkracht van kinderen te bevorderen en ze daarmee zo goed mogelijk door de pandemie te helpen.

  • – Maak gebruik van de natuur. Een groene buitenruimte voor een kinderopvang, BSO of peuterspeelzaal versterkt bijvoorbeeld al na een maand het immuunsysteem van kinderen, waardoor zij beter beschermd zijn tegen corona.
  • – Voldoende beweging door de dag heen heeft een positief effect op slapen, voeding en stresshantering.
  • – Onderzoek wat het kind eerder geholpen heeft in lastige situaties, door samen terug te kijken naar eerdere momenten in zijn of haar leven waarin hij of zij krachtig met een situatie is omgegaan. De methode oplossingsgericht werken is hier geschikt voor, waarbij de focus niet op het probleem ligt, maar op de eigen oplossingen.
  • – Gebruik de tijd om het kind nieuwe dingen te leren. Door iets nieuws eigen te maken, doorbreek je de sleur en verleg je de focus van zorgen naar een nieuwe vaardigheid. Daarnaast doet het kind succeservaring op waardoor ook het zelfvertrouwen wordt vergroot.

Kijk hier voor nog meer Leefstijl ThuisTips van het NCJ.