De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor later De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor later. De eerste duizend dagen van een kind, ofwel: de periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar, zijn bepalend voor de rest van het leven. Kennis over deze belangrijke levensfase is nu verzameld in […]

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor later

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor later. De eerste duizend dagen van een kind, ofwel: de periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar, zijn bepalend voor de rest van het leven. Kennis over deze belangrijke levensfase is nu verzameld in een online kennisbank voor professionals: 1001kritiekedagen.nl.

De website is een initiatief van NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health), Babywerk en NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

De eerste duizend dagen in een mensenleven vormen de basis voor gezondheid en een kansrijke start op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. In de kennisbank 1001 Kritieke Dagen wordt kennis en expertise gebundeld rondom vier kernbegrippen: brein, regulatie, relaties en stress. Dit zijn de factoren die de relatie tussen kind, ouder en omgeving beïnvloeden. Aan elk van de vier thema’s hangt een kennisbank met relevante informatie over dat specifieke thema.

Lees hier het onderzoek: Kinderopvang heeft positief effect op de ontwikkeling van kinderen.

Tijdens de eerste vier jaren wordt de basis gelegd waar het kind de rest van zijn leven uit zal putten. Het gaat hierbij niet alleen om omgevingsinvloeden, mate van affectie en en interactie met de ouder maar ook de ontwikkeling van het brein en de organen. Wij raden onderstaand TED Talk filmpje dan ook zeker aan.

Kernbegrippen

Elk kernbegrip wordt (kort) samengevat op de website:

Brein

Vroege ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van het jonge brein. De architectuur van het brein legt een basis voor verdere ontwikkeling van gedrag, gezondheid, maar ook voor het vermogen om te leren. Een kwetsbaar fundament, zoals nare ervaringen vroeg in het leven, beïnvloeden deze architectuur. Met effecten tot in de volwassenheid. Een sterk fundament geeft veerkracht.

Regulatie

Warm, schoon, gevoed en vastgehouden leert de baby vanuit de eigen regulatie van interne en externe prikkels, in interactie met de ouder over sensaties, belevingen, emoties en gedrag van zichzelf en van elkaar. Het leren reguleren vindt plaats op impliciet niveau, onbewust, via gezichtsuitdrukking, gespiegeld, via de stem en via motorische interactie. In de veiligheid van een gezonde ouder-kind relatie stemt de ouder de prikkels af op de regulatiemogelijkheden van de baby, voldoende om te ontwikkelen en niet te overvragen. De regulatie problemen ontstaan als de baby beperkingen ervaart in zelfregulatie en de ouder-kind relatie onder druk komt te staan, en/of als ouders zelf onvoldoende in staat zijn te (co)reguleren.

Relaties

De kwaliteit en stabiliteit van relaties in de eerste jaren leggen de basis voor de latere ontwikkeling op diverse gebieden. Naast relationele vaardigheden gaat het ook om cognitieve vaardigheden, een groei van het zelfvertrouwen en een vermogen om emoties te reguleren en verschillende oplossingsvaardigheden in te zetten. Relaties zijn de ‘actieve ingrediënten’ voor het ontwikkelen van veerkracht, dus voor een gezonde ontwikkeling.

Stress

Stress is een gevoel, een toestand en een fysieke reactie op een situatie die vraagt om alertheid. Stress is cruciaal voor ons functioneren. Stress is cruciaal voor de ontwikkeling. Stress daagt ons uit nieuwe oplossingen te bedenken. Als er echter sprake is van toxische stress, leert het lichaam, de emoties en het denken overwegend een overlevingsstand en overlevingsstrategieën. Als dat structureel wordt, heeft het ingrijpende gevolgen voor de hersenstructuren en de opbouw van het stresssysteem, met verhoogde fysieke en psychische gezondheidsrisico’s tot gevolg, tot in de volwassenheid.

Het kind zal dus de nadelige gevolgen uit de kritieke periode in de volwassenheid met zich meedragen. De eerste levensjaren van een kind zijn dus bepalend voor later en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Voor meer informatie over 1001 kritieke dagen klik hier.

Bronvermelding: Kinderopvangtotaal.nl; Ted.com; Plaatje: Pexels.com