Corona in het najaar en winter: 4 scenario’s voor de kinderopvang Corona in najaar en winter: 4 scenario’s voor de kinderopvang. De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. Kinderopvangorganisaties kunnen dus vanaf nu draaiboeken maken voor een eventuele coronagolf in najaar en winter. De insteek: de opvang blijft open. In […]

Corona in het najaar en winter: 4 scenario’s voor de kinderopvang

Corona in najaar en winter: 4 scenario’s voor de kinderopvang. De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. Kinderopvangorganisaties kunnen dus vanaf nu draaiboeken maken voor een eventuele coronagolf in najaar en winter. De insteek: de opvang blijft open.

In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is. De maatregelen zijn gekoppeld aan vier mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen. De scenario’s zijn: verkoudheid, griep+, continue strijd en worst case.

Verkoudheid

In het scenario van verkoudheid is corona een gewoon verkoudheidsvirus geworden dat geen grote risico’s meer oplevert voor de volksgezondheid en de druk op de gezondheidszorg. Kinderopvang blijft dus volledig open, zonder maatregelen. De verwachting is dat dit scenario pas op langere termijn werkelijkheid zal worden.

Griep+

In het scenario griep+, waar we vermoedelijk komende jaren nog mee te maken krijgen, kent corona nog een ernstiger, griepachtig verloop met grote pieken die tot te hoge zorgdruk leiden. De kinderopvang blijft in dit geval volledig open, met lichte basismaatregelen.

Continue strijd

In het scenario continue strijd zijn er nieuwe varianten van corona, die besmettelijker of gevaarlijker zijn. Ook kan afnemende immuniteit in de samenleving reden zijn om dit scenario in werking te laten treden. Het risico op overbelasting van de zorg is dan namelijk te groot. De kinderopvang mag open blijven, maar wel met een pakket maatregelen. Dat zijn niet alleen de basisregels, maar ook voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende maatregelen.

Worst case

In het worst case-scenario is er een nieuwe variant van corona die een zeer groot risico geeft op zeer hoogte sterfte. Ook dan mag de kinderopvang open blijven, maar wel in vaste bubbels. Ook hier gelden aanvullend alle maatregelen uit het scenario continue strijd.

Beslisbomen en protocollen

Voor de vier scenario’s zullen basisversies van de beslisbomen en protocollen worden opgesteld. Ventileren blijft belangrijk, en bij ieder scenario geldt extra aandacht voor ventilatie op de locaties. In de gastouderopvang kunnen voorzorgs- of contactbeperkende maatregelen anders uitwerken dan in de kinderdagverblijven; waar nodig kan hier flexibel mee omgesprongen worden. Gastouders krijgen hier inzicht in middels het nieuwe protocol Kinderopvang & Covid-19, zodra dit rond is.

Lees hier: ‘De nieuwste beslisboom voor alle leeftijden’.

Verantwoord open

Sluiting bij een nieuwe coronagolf is het allerlaatste wat de overheid en de opvangsector willen. Daarom zijn de plannen erop gericht om de kinderopvang en het onderwijs zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden. De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen. Nu ze zijn vastgesteld kunnen de kinderopvang- en onderwijsorganisaties, aan de hand van deze sectorplannen, draaiboeken opstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze kunnen nemen in de verschillende scenario’s. Lees hier het volledige overheidsdocument met uitwerking van de scenario’s en plannen.

Corona in najaar en winter; 4 scenario’s voor de kinderopvang. We zullen zien wat het de komende periode zal brengen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Kid with laptop photo created by Holiak – www.freepik.com