Branchepartijen vragen SZW om kinderopvangtoeslag te verhogen Branchepartijen vragen SZW om kinderopvangtoeslag te verhogen. De maximum uurprijs die de overheid vergoedt voor kinderopvang middels kinderopvangtoeslag stijgt per 1 januari met 5,58 procent voor kinderdagopvang en bso’s en met 3,22 procent voor gastouderopvang. En dat is te laag, vinden branchepartijen. Gezamenlijk hebben zij in een brief […]

Branchepartijen vragen SZW om kinderopvangtoeslag te verhogen

Branchepartijen vragen SZW om kinderopvangtoeslag te verhogen. De maximum uurprijs die de overheid vergoedt voor kinderopvang middels kinderopvangtoeslag stijgt per 1 januari met 5,58 procent voor kinderdagopvang en bso’s en met 3,22 procent voor gastouderopvang. En dat is te laag, vinden branchepartijen. Gezamenlijk hebben zij in een brief aan SZW onderbouwd waarom de maximum uurprijs omhoog moet.

Je kan geen krant of website openen, of de koppen over de hoge uurtarieven voor 2023 en de relatief lage indexering van de maximum uurprijzen slaan je om de oren. Ondernemers komen niet langer uit met hun uurtarief en de minister van Sociale Zaken vindt dat ondernemers daar toch echt zelf verantwoordelijk voor zijn.

5 voor 12

Het is vijf voor twaalf – of misschien al wel vijf óver twaalf – en het is tijd voor snelle actie vanuit de overheid, vinden branchepartijen, wil de kinderopvang toegankelijk blijven voor alle ouders. Ook in 2023 en daarna. Daarom hebben branchepartijen Nysa, BK, BVOK BOinK en SVWO (opnieuw) een dringende oproep gedaan aan de commissieleden van Sociale Zaken om een correctie van de indexatie van de kinderopvangtoeslag.

Correctie niet toereikend

De huidige vastgestelde indexatie bestaat uit een correctie op de indexering over 2022 (2,14 procent) en de indexering voor 2023 op basis van de ramingen van het Centraal Planbureaus (CPB) van 3,44 procent. Maar dat klopt niet, stellen de partijen. Zo laten cijfers van het CBS (derde kwartaal 2022) zien dat de correctie op de tarieven van 2,14 procent over 2022 te laag is geweest. Ook is de raming wat betreft het tarief voor 2023 te laag ingezet, stellen de partijen.

Lees hier: ‘Minister roept gemeenten op lagere leges te heffen’.

Toegankelijkheid kinderopvang staat onder druk

‘Eventuele correcties worden pas verwerkt in het tarief voor 2024 en dat is veel te laat’, concluderen de partijen. De toegankelijkheid van de kinderopvang staat nu al zwaar onder druk, gezien de tekorten aan pedagogisch medewerkers en gastouders. De sector komt verder onder druk te staan, nu de indexatie uit de pas loopt met de huidige inflatiecijfers.’

Op de site van nettobijdrage.nl valt er meer te lezen over allerlei initiatieven die worden gedaan waaronder het ondertekenen van een petitie. Als kinderopvangorganisatie steunen wij daarom de petitieHoud de kinderopvang betaalbaar’. Wij stellen het zeer op prijs als u ook uw stem uitbrengt en de petitie deelt met uw vrienden en kennissen. Gezamenlijk kunnen wij meer doen en een front vormen tegen de overheid, zodat de tarieven correct worden geïndexeerd in 2023.

Hoge tarieven 2023

Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus/gastouders zijn genoodzaakt om de huidige kostenstijgingen te verwerken in het tarief voor 2023, en dat zorgt voor een nog groter gat tussen de maximum uurprijs van de overheid en de uurtarieven die ondernemers moeten rekenen. ‘Ouders worden hier de dupe van!’, schrijven de partijen.

‘Wij doen een dringend verzoek om alsnog het maximale uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag 2023 met meer dan de huidige vastgestelde indexatie te verhogen. Houd de kinderopvang betaalbaar voor ouders! Namens de sector Kinderopvang, werkgevers, gastouders, gastouderbureaus en ouders.’

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Nettobijdrage.nl; Afbeelding:Image by pvproductions on Freepik