Beslisboom vernieuwd

Sinds juni 2020 maakt de kinderopvang gebruik van de beslisboom. De beslisboom is in samenwerking met het RIVM en BOINK tot stand gekomen en helpt leidsters en gastouders of kinderen met verkoudheidsverschijnselen duidelijk maken of zij wel of niet naar de kinderopvang mogen.

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang/gastouderopvang en school aangepast. Dat geldt voor zowel de beslisboom voor 0 t/m 6-jarige als voor de beslisboom voor 7 t/m 12-jarige kinderen. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze vernieuwde beslisboom gaat werken (versie 3 september).

Link naar de oude beslisboom

 

Bron: Boink

beslisboom
beslisbomen0 6enn7 12september2020 Pagina 2

Opmerkingen (9)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.