Baby-opvang: Veilig slapen bij de gastouder Als gastouder draag je een behoorlijke verantwoordelijkheid wanneer je jonge kinderen opvangt. Veiligheid neemt dan ook een prominente plek binnen de opvang in. Je draagt er zorg voor dat kinderen niet bij de schoonmaakmiddelen kunnen, dat kinderen beneden de vier jaar geen toegang tot de trap hebben en je […]

Baby-opvang: Veilig slapen bij de gastouder

Als gastouder draag je een behoorlijke verantwoordelijkheid wanneer je jonge kinderen opvangt. Veiligheid neemt dan ook een prominente plek binnen de opvang in. Je draagt er zorg voor dat kinderen niet bij de schoonmaakmiddelen kunnen, dat kinderen beneden de vier jaar geen toegang tot de trap hebben en je wilt de kans op brand e.d. zo klein mogelijk houden.

Wanneer je baby’s opvangt is het van belang dat jij je als gastouder bewust bent van de oorzaken van Wiegendood. Het is voor elke kinderopvangmedewerker de grootste nachtmerrie en we hopen dit met elkaar nooit mee te maken. Om deze reden heeft veiligheid.nl het model protocol Veilig Slapen in de Kinderopvang aangepast.

Jonge baby’s overlijden relatief vaker door wiegendood op een kinderopvang of bij een gastouder. Hoe komt dat en wat kunnen we doen om dit te voorkomen?  Het aangepaste model-protocol Veilig slapen in de kinderopvang helpt hierbij.

Ook al is de kwaliteit van de opvang nog zo hoog, voor jonge baby’s blijkt de overgang van thuis naar kinderopvang vaak een ingrijpende gebeurtenis. Want er verandert veel voor een baby op de kinderopvang. Andere verzorgers, nieuwe geluiden en geuren, een ander bedje, een afwijkende dagindeling, flesvoeding in plaats van de borst.

Deze veranderingen van routine kunnen stress veroorzaken. En uit onderzoek blijkt dat deze stress van invloed kan zijn op de risicofactoren rond wiegendood. Daarom is het verstandig dat de kinderopvang, samen met de ouders, de baby langzaam laat wennen, om de overgang van thuis naar de kinderopvang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees hier: ‘Elke maand overlijdt er een baby aan wiegendood’.

Model-protocol

In overleg met verschillende pratkijkdeskundigen en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid hebben we hiervoor een model-protocol ontwikkeld: Veilig slapen in de Kinderopvang. Met een kleine aanpassing is het protocol ook te gebruiken voor andere vormen van kinderopvang, zoals oppasouders.

In het protocol staan onder andere adviezen om veranderingen in routine zoveel mogelijk te vermijden, hoe je hier samen met de ouders afspraken over kunt maken, en wat je moet doen in geval van een calamiteit.

Advies omtrent veilig slapen:

 • Leg een baby altijd op de rug te slapen;
 • Zorg dat de slaapkamer niet kouder dan 15 graden is en niet warmer dan 18 graden;
 • Gebruik originele campingbedmatrasjes;
 • Leg een kind nooit te slapen in een kinderwagen;
 • Voorkom dat een baby te warm ligt;
 • Maak het bedje kort op en zorg dat de baby met de voeten tegen het bedje aan zit, gebruik bij voorkeur een slaapzakje;
 • Rook nooit in het bijzijn van een kind;
 • Laat een kindje niet te lang huilen in bed (dit geeft heel veel stress en stress kan wiegendood in de hand werken)
 • Als een baby voor het eerst gaat slapen bij je, kijk dan wat vaker (bijvoorbeeld om de 12 minuten) om te kijken of alles goed gaat en controleer de ademhaling;
 • Mocht een baby, om welke reden dan ook, op de buik te slapen worden gelegd dan moet dit bij voorkeur worden ondersteund door een dokter en anders duidelijk op papier worden gezet door de vraagouders. Het Gastouderbureau dient volledig op de hoogte te zijn!
 • Praat zachtjes en wees sensitief tegen de baby. Kalmeer en troost en wees de veilige en stabiele factor voor een kind.

Het aangepaste model vind je hier.

Bron: Veiligheid.nl; Afbeelding: Image by javi_indy on Freepik