Aangepast Corona-protocol voor de Kinderopvang Zoals wij in ons nieuwsbericht van maandag 1 februari hebben bericht, is de kinderopvang vanaf 8 februari weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan.Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. […]

Aangepast Corona-protocol voor de Kinderopvang

Zoals wij in ons nieuwsbericht van maandag 1 februari hebben bericht, is de kinderopvang vanaf 8 februari weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan.Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan.

Aangepast Corona-protocol voor de Kinderopvang

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk.

Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Het Generiek Kader biedt naast de richtlijnen die in het protocol Kinderopvang zijn opgenomen ook extra handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Ook staan in het Generiek Kader veel links naar de verschillende handleidingen en informatiepagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid; een verzamelplaats van alle (hygiëne)maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met het ministerie van SZW – het protocol kinderopvang en corona aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

Verkoudheidsklachten

Bij verkoudheidsklachten is het belangrijk om de Beslisboom te raadplegen. Vanwege de heropening kinderopvang en basisscholen wordt deze verder herzien. Tot die tijd blijft de Beslisboom leidend.

Quarantainebeleid

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

Kinderen die in quarantaine moeten, kunnen zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden van het kind hoeven niet in quarantaine. In het geval dat het eigen kind van een gastouder in quarantaine zou moeten, kan de gastouderopvang doorgaan mits het kind niet in aanraking komt met de vraagouders en/of kinderen die opgevangen worden bij de gastouder.

Compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid

De compensatie voor de dagopvang stopt per 8 februari. De juridische en financiële consequenties wanneer een groep kinderen van een kinderopvanglocatie in quarantaine moet worden in kaart gebracht. Hier komt snel verduidelijking in.

Het Protocol Kinderopvang is aangepast.

Een aantal aandachtspunten in het kort:

 • gastouders krijgen voorrang bij het testen (de regeling hiervoor wordt momenteel uitgewerkt);
 • de gastouderopvang is open voor ieder kind tot 13 jaar (gastouders kunnen de naschoolse opvang gewoon laten doorgaan);
 • de maatregelen wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen worden momenteel herzien (hierover volgt binnenkort meer informatie);

Het aangepast Corona-protocol voor de kinderopvang blijft echter aan veranderingen onderhevig. Houd onze website dus goed in de gaten.

Gebruikte Bronnen: Stichting Nysa & BOink

Opmerkingen (3)

 • Зареєструватися
  Зареєструватися

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 • gate io borsası
  gate io borsası

  At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.