8 ideeën om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren 8 ideeën om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren. In samenwerking met de Expertgroep Gastouderopvang heeft de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 8 belangrijke aandachtspunten geformuleerd om de kwaliteit van de gastouderopvang én het GGD-toezicht te verbeteren. Benieuwd? Lees snel verder. Gastouders spelen een belangrijke rol […]

8 ideeën om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren

8 ideeën om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren. In samenwerking met de Expertgroep Gastouderopvang heeft de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 8 belangrijke aandachtspunten geformuleerd om de kwaliteit van de gastouderopvang én het GGD-toezicht te verbeteren. Benieuwd? Lees snel verder.

Gastouders spelen een belangrijke rol in het leven van de kinderen die zij opvangen. Zij bieden onder meer zorg, structuur, ontwikkelingsstimulering en de mogelijkheid tot interactie met andere kinderen. Gastouders vangen ook doelgroepkinderen en kinderen met bepaalde zorgbehoeften op. Dat betekent dat zij zich als onderdeel van de sector kinderopvang inzetten voor de gelijke kansen voor kinderen. Dat betekent ook dat zij maatschappelijke professionals zijn en zich op deze manier verder moeten kunnen ontwikkelen. De BMK zet zich in voor de lobby voor kwalitatief betere én maatschappelijk betrokken gastouders die een verschil kunnen maken voor íeder kind. Waar moeten dan komende jaren aandacht, zorg en geld naartoe gaan volgens de vereniging?

1. Intensieve en professionele begeleiding

Meer eisen aan gastouderbureaus stellen op het gebied van gastouderbezoeken, voor het aanbieden van professionalisering. Eén van de belangrijkste voorwaarden bij het borgen van professionaliteit in de gastouderopvang, is een goede begeleiding van de gastouders door het gastouderbureau. De BMK wil onderzoeken of ze de in de CAO Kinderopvang opgenomen functiebeschrijving van de bemiddelingsmedewerker eventueel kunnen aanvullen met elementen van de functie-eisen voor de in de wet IKK opgenomen pedagogische coach. Ze willen toewerken naar bemiddelingsmedewerkers met een pedagogische achtergrond (of bijscholing op dat gebied) die een coachende rol vervullen.

2. Permanente educatie

De BMK is van mening dat kwaliteitsverbetering van gastouders met name gezocht moet worden in het aanbieden van meer permanente jaarlijkse scholingen en deskundigheidsbevordering. Structurele (jaarlijkse) cursussen op het gebied van pedagogiek, interactievaardigheden, veiligheid, hygiëne en de meldcode moeten worden aangeboden. Ze lobbyen voor het mogelijk maken van een opleidingsbudget voor gastouders.

Scholingen en deskundigheidsbevordering moeten daarnaast aantrekkelijk en toegepast zijn voor de verschillende niveaus, zodat deze bijvoorbeeld ook nog uitdagend genoeg zijn voor gastouders met een gemiddeld hoger opleidingsniveau of vele jaren werkervaring. Gastouderbureaus én gastouders hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid tijdens workshops en cursussen.

Gastouders zijn tijdens de coronapandemie vaak extra hard getroffen. Niet alleen werden zij tijdens (quarantaine)sluitingen vaak niet doorbetaald, ook kunnen sommigen nog steeds niet volledig aan het werk als gevolg van een COVID-besmetting. En dat betekent voor velen: minder inkomsten.
Lees hier: ‘Gedragsafspraken in de gastouderopvang. Zo gaat de GGD te werk’

3. Expertise ontwikkelen in de gastouderopvang

De BMK pleit er daarnaast voor dat gastouders meer mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen als expert, gedifferentieerd naar leeftijd of inhoud/ontwikkelingsdomein. Denk hierbij aan voorschoolse educatie (vve), de baby-ontwikkeling, traumasensitief werken, acht plus, motorisch expert, hoogbegaafdheid, enzovoort. Ze gaan hierover in gesprek met SZW, de opleidingsinstituten en andere veldpartijen. De leden van de BMK denken dat dit ook de duidelijke meerwaarde en één van de kernelementen van gastouderopvang kan zijn: kleine setting, kleine groep, gerichte aandacht met expertise. Dit is dé manier waarop gastouders zich onderscheidend kunnen profileren.

4. Eén gastouderbureau of in vaste dienst bij een kinderopvang

De BMK wil op termijn het aantal gastouderbureaus per gastouder beperken tot slechts één gastouderbureau. Door exclusief met één bureau een bemiddelingsrelatie aan te gaan, kan dit bureau optimaal investeren in de kwaliteit van haar bemiddelingsmedewerkers en gastouders. Daarnaast kan een bureau de gastouder meer bestaanszekerheden bieden door een gastouder in vaste dienst te nemen.

Voorwaarde voor gastouders die werkzaam zijn bij de leden van de BMK is dat zij hun eigen manier van werken behouden (binnen de pedagogische standaard van het bureau en het kwaliteitseisensysteem waar iedereen in onze sector aan moet voldoen). Gastouders hechten veel waarde aan hun autonomie en zijn soms al vele jaren gewend om als zelfstandige te werken. De BMK gaat uitzoeken hoe dit juridisch en fiscaal mogelijk gemaakt kan worden. De gastouder kiest voor een organisatie die past bij haar pedagogische visie. Daarnaast is een voorwaarde voor gastouders dat zij voldoende garantie hebben op toeleiding van kinderen.

5. Professioneel netwerk

De BMK wil in gesprek met SZW en andere veldpartijen mogelijkheden gaan creëren en faciliteren naar voorbeeld van Duitsland (werken in duo’s) en Denemarken (waar veel ontmoetingsplekken zijn gecreëerd voor gastouders, zoals gezamenlijke faciliteiten, activiteiten en intervisie). Door vanuit het Rijk en de gemeente wijkbijeenkomsten te organiseren voor gastouders en bemiddelaars kunnen inhoudelijke thema’s aangeboden worden, maar kunnen ook gastouders en kinderen elkaar ontmoeten en leren van elkaar in begeleiding en spel.

De BMK heeft daarnaast nog de drie belangrijkste doelen ten behoeve van de kwaliteit van het GGD-toezicht op gastouderopvang geformuleerd. Deze lees je onderaan hun artikel >>
Wij zijn benieuwd wat jullie van deze 8 ideeën vinden? Laat onderaan een bericht achter?

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Excited people photo created by master1305 – www.freepik.com