10 redenen waarom u voor een gastouder kiest 10 redenen waarom u voor een gastouder kiest. Met de lange wachtlijsten op het kinderdagverblijf is Gastouderopvang de ideale oplossing voor de opvang van uw kindje. Gastouderopvang is inmiddels niet meer weg te denken en is een volwaardige vorm van kinderopvang. Maar wist u ook dat er […]

10 redenen waarom u voor een gastouder kiest

10 redenen waarom u voor een gastouder kiest. Met de lange wachtlijsten op het kinderdagverblijf is Gastouderopvang de ideale oplossing voor de opvang van uw kindje. Gastouderopvang is inmiddels niet meer weg te denken en is een volwaardige vorm van kinderopvang. Maar wist u ook dat er een aantal voordelen van Gastouderopvang zijn ten opzichte van andere vormen van kinderopvang?

Wij nemen u graag mee in de wereld van de Gastouderopvang en de 10 voordelen waarom u voor een gastouder kiest.

Voordeel 1: Veel persoonlijke aandacht voor u en uw kind

Een gastouder vangt maximaal 6 kinderen tegelijkertijd* op. Hierdoor is er volop persoonlijke aandacht voor uw kind. De gastouder weet precies wat de wensen, voorkeuren en talenten van uw kind zijn en kan hier goed op in spelen. De gastouder speelt hierdoor een positieve rol in de ontwikkeling van uw kind. Omdat een gastouder mindere kinderen tegelijkertijd opvangt, heeft ze ook veel oog voor de behoeftes van uw kind en maakt ze graag tijd voor u als ouder. Korte lijntjes m.b.t. de communicatie staat hierbij centraal.

*Waarvan maximaal twee baby’s, vier kinderen beneden de twee jaar en maximaal vijf kinderen beneden de 4 jaar.

Voordeel 2: U kiest zelf uw gastouder

Op het moment dat u heeft besloten dat u een kindje naar een gastouder zal gaan, wordt u voorgesteld aan gastouders die aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Wij streven ernaar u ten minste aan twee gastouders voor te stellen, waarna u een keuze maakt.  U kiest dus zelf uw gastouder en daarmee bepaalt u zelf wie de opvang van uw kind verzorgt en op welke locatie uw kind wordt opgevangen. De gastouder sluit aan bij uw gezinssituatie en waar uw kindje en u een fijne klik mee heeft, zodat u weet dat uw kind, tijdens uw afwezigheid, in goede handen is.

Voordeel 3: De meest flexibele vorm van opvang

Binnen de gastouderopvang wordt er niet gewerkt met dagdelen, maar betaalt u per afgesproken uur. Ook zijn er gastouders die langer of eerder open zijn dan de traditionele kinderopvang. Er is dan ook veel mogelijk mits vooraf goed afgesproken. Daarom kiezen veel ouders die bijvoorbeeld in de zorg werken voor een gastouder.

Voordeel 4: Huiselijke opvang

De opvang vindt in de woning van de gastouder plaats en vormt hierdoor een verlengstuk van uw thuissituatie. De overgang van uw huis naar de gastouder is daardoor minder groot . Huiselijkheid, kleinschaligheid en geborgenheid staan hierbij centraal.

Voordeel 5: Kleinschalige opvang

Doordat een gastouder, in vergelijking met de leidsters op het kinderdagverblijf/BSO, maar een kleine groep kinderen opvangt kan uw kind met andere kinderen leren spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar is de grootte van de groep behapbaar en is de kans op overprikkeling aanzienlijk kleiner. Kinderen die naar een gastouder gaan worden daarnaast aan minder prikkels en geluidshinder blootgesteld. Dit heeft een positief effect op het welbevinden van (jonge) kinderen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden is gebleken dat kinderen bij een gastouder zich meer op hun gemak voelen en genieten dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit komt door het lagere geluidsniveau, de hogere sensitiviteit van de gastouder en de groepsgrootte. Dit alles komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.

U bent nu op de helft van de 10 redenen waarom u voor een gastouder kiest!

Voordeel 6: Continuïteit (een vast gezicht en een vaste opvanglocatie)

Bij andere vormen van kinderopvang staat er regelmatig een andere leidster op de groep of wordt er iets gewijzigd in de groepsindelingen. Bij de gastouder ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht in dezelfde vertrouwelijke huiselijke omgeving. Dit geeft uw kind de rust die het nodig heeft en zorgt voor de nodige voorspelbaarheid waardoor uw kind zich prettig en veilig voelt.

Voordeel 7: Professionele kinderopvang

Gastouderopvang is professionele opvang en is om deze reden ook in de Wet Kinderopvang opgenomen. Daarnaast heeft Gastouderopvang in de afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn er nog strengere eisen gesteld aan de diploma-eisen van de gastouder en de opvanglocatie. Iedere gastouder beschikt over een diploma in de Zorg en Welzijn of Pedagogiek, een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG wordt ook geëist van volwassen huisgenoten, zodra de opvang bij de gastouder thuis plaats vindt.

Voordeel 8: Begeleiding en ondersteuning Gastouderbureau

De gastouder zal het vaste gezicht voor u en uw kindje zijn. Het Gastouderbureau draagt zorg voor o.a. de facturatie, begeleiding en ondersteuning bij opvoedvragen, financiële vraagstukken, hulp bij aanvraag Kinderopvangtoeslag en organiseert daarnaast allerlei thema-avonden en cursussen voor de gastouder. Doordat het gastouderbureau en de gastouder geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang heeft u recht op Kinderopvangtoeslag. Kijk hier voor meer informatie.

Voordeel 9: De opvang kan ook bij u thuis plaatsvinden

Dit is een ideale vorm van opvang als u de luxe van thuis wil combineren met opvang. Hierdoor lopen alle gezinsactiviteiten gewoon door terwijl u aan het werk bent.  Zodra de gastouder ‘s ochtends binnenstapt neemt zij alle taken van u over. Hierdoor is er geen ‘ochtendstress’ en kan uw kind(eren) gewoon ‘s middags naar de buitenschoolse activiteiten en staat het avondeten op tafel als u klaar bent met werken.

Voordeel 10: Voordelige vorm van kinderopvang

Binnen de Gastouderopvang wordt er niet gewerkt met afname per dagdeel maar per uur. Om deze reden behoort Gastouderopvang tot de meest voordelige vorm van opvang. Daarnaast heeft u in de meeste situaties recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor zijn de nettokosten van uw gastouderopvang relatief laag. Mooi meegenomen dus!

Dit zijn de 10 redenen waarom u voor een gastouder kiest. Heeft u nog vragen of zou u meer informatie willen hebben, neem dan gerust (telefonisch/per e-mail) contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bent u er na het lezen van overtuigd dat een gastouder de ideale opvangsituatie voor u is, schrijft u zich hier dan in.